Smarthouse – moderní bydlení


SMART HOUSES představuje nejmodernější řešení prostor pro bydlení a podnikání.

Vzorový dům SMARTHOUSE je umístěný v Galerii BÔRY, na ulici Za plavárňou v Žilině a má za sebou 130 kilometrovou cestu z výrobní dílny do této galerie, kde ho prezentujeme veřejnosti. Výrobu SMARTHOUSEu jako dřevostavbu jsme pozastavili. Do budoucnosti hledáme obchodního partnera pro zhotovení SMARTHOUSEu z lodních kontejnerů. Využitím lodních kontejnerů se výrazně sníží prodejní cena takového to mobilního objektu, zlepší se jeho pevnost i technická vlastnost.

V současnosti si mohou zájemci vyhotovit SMARTHOUSE svou pomocí. Postačí schopnosti a znalosti rovnající se rekonstrukci domu nebo bytu.

Každý kontejner tvoří pevný skelet objektu a na našich fun page stránkách najdete i krátké video návodu na vyhotovení obytných, ale i podzemních objektů (sklepy, vinotéky, …), nadzemní poschoďové objekty aj.  Cena vyhotovení dodavatelským způsobem se pohybuje v rozpětí od  10 800,- Kč/m2 do 13 500 Kč/m2 užitkové plochy objektu, při obytných a nebytových zateplených prostorách.

Přesvědčte se sami na konkrétních realizacích, především v západní části Evropy i celého světa. Kreativní zhotovitelé vybudovali luxusní objekty – ať už obchodní domy v metropolích měst, jednoduché stavby jako jsou přístřešky, nebo jiné stavby, které tvoří doplňkovou funkci k bydlení, či podnikání.

Objekt z lodních kontejnerů můžete začít využívat do 30 dní od zahájení prací, při dobrém naplánovaní je možné lodní kontejnery přizpůsobit na obytný prostor i do dvou týdnů.

Přejeme Vám příjemné prohlížení i nadšení, které jsme sdíleli i my, když jsme se touto problematikou začali zabývat.

Splňují stanovené platné normy pro stavby na bydlení i podnikání. Mobilita umožňuje přemístění objektu do 24 hodin s jeho obsahem. Objekty nepodléhají stavebnímu řízení a lze je umístit i na pronajatých pozemcích a jejich hranicích. Mobilita a modulárnost přináší rozšíření potřeby prostor jejich řešení je úsporné s důmyslným řešením interiéru. Plnohodnotně je ho možné užívat již od 3tí hodiny od osazení, dodací lhůta 10 týdnů. Výhodou řešení je variabilita, půdorysné řešení a výběr interiérové výbavy.

MOBILNÍ

Váš dům si můžete kdykoliv přesunout na jiné místo

MODULÁRNÍ

Potřebujete více místa? Vyberte si další modul, o který Vám dům jednoduše zvětšíme.

I BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Umístění na pozemku bez zdlouhavého stavebního povolení.

BYDLENÍ PODNIKÁNÍ DO 10ti TÝDNŮ

Vyberte si modul, který Vám nejvíce vyhovuje a bydlete, nebo podnikejte prakticky ihned.

VARIABILNÍ

Vyberte si velikost modulu, půdorysné řešení, výbavu a barevnost Vašeho domu, vše dle Vašich představ.

PLNOHODNOTNÉ BYDLENÍ A PODNIKÁNÍ

Domy Smart House představují plnohodnotné řešení bydlení na úrovni rodinného domu.

Cena vzorového objektu /Price: 39 000€ bez DPH / 46 800€ s DPH – bez dopravy a osazení, dodání do 10ti týdnů

DALŠÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ OBJEKTU

podnikatelské objekty
• drobné provozy (gastronomie, rychlé občerstvení, kosmetika, pizza)
• ambulance
• kadeřnictví
• ateliér
• sídla společností wellness
• tělocvičny
• posilovny
• pavilony pro sauny
• pavilony pro Hot Tubs – horká kanadská lázeň
• relaxační prostory

společné prostory
• pavilony pro společenské hry
• pavilony pro stolní hry
• pavilony pro příležitostné bydlení

wellness
• tělocvičny
• posilovny
• pavilony pro sauny
• pavilony pro Hot Tubs – horká kanadská lázeň
• relaxační prostory

Zájemcům o SMART HOUSE doporučujeme, aby v zájmu plnohodnotného užívání při jeho umísťování postupovali podle §55 odst.2 písm.aa § 76 odst.3 Stavebního zákona, kterým je ohlášení Stavebnímu úřadu o umístění jednoduché stavby, což je v souladu s pokynem Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR a tudíž by mělo být závazné pro všechny Stavební úřady. Jednoduchá stavba je pojmenována v § 139 b. ods.a.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat