POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OZNÁMENÍ OHLEDEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 oochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “Nařízení EU) aust. § 19 zákona č. 18/2018 CFU oochraně osobních údajů (dále jen “zákon) Společnost BÔRY, s.r.o., se sídlem Platanová 3225/3, 010 07 Žilina, IČ: 36422690, IČ DPH: CZ683895288, SK2021882533 společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Žiline odd. Sro, ve vl. č. 15416/L (dále jen provozovatel) poskytuje dotyčné osobě tyto informace a oznámení: