GDPR

GDPR nařízení Evropského parlamentu

GDPR ochrana fyzických osob při zpracovávání osobních údajů

Dne 25.5.2018 vstupuje do platnosti čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a ráda EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a ustanovení § 19 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, které nám nařizuje oznámit fyzickým osobám jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje. Dovolujeme si Vám v této souvislosti dát do pozornosti informace v dokumentu: