Lodní kontejner

Lodní kontejner BÔRY jako výhodný skladový prostor

Nejčastějším využitím lodního kontejneru je vytváření skladových prostor jak v soukromé, tak profesionální oblasti

Vytvoření skladového prostoru umožní majitelům zakázek uvolnit jinak zaplněny hodnotné prostory v objektech do takového skladového prostoru a tyto využívat hodnotněji (kancelářské prostory, obchodní prostory, pokoje, dílny, hobby, posilovny, ….) nebo zajistit si další příjem z využívání takto uvolněných prostor.

Velkou výhodou je, že zřízení skladového prostoru je mimořádně nízko nákladové a to z důvodu, že pořízení lodního kontejneru představuje přibližně částku 60 € bez DPH / m2. Kontejner se umísťuje položením na rovnou plochu a nevyžaduje si základy (stačí zámková dlažba, betonové patky, kamenný koberec). Lodní kontejner není stavbou, proto zřídit sklad nevyžaduje další zvláštní povolení. Situaci potřeby prostor je možno řešit prakticky okamžitě, což umožní uvolnit užívané prostory pro jiné potřebné využití.

Majitelé komerčních realit, areálů vytvořením skladových ploch takovým způsobem sníží své náklady na sekání, úklid a podobně a zároveň zvýší svůj příjem z pronájmu skladové plochy, většinou v současnosti nevyužívané.

Podnikatelé v pronájmu si mohou využitím této možnosti snížit náklady na pronájem a tedy pronajmout si pro své sklady pouze pozemky, které tvoří jen 10% -20% z ceny pronajatých skladových ploch, na tyto plochy umístit lodní kontejnery a využívat je jako sklady. Velkou výhodou této alternativy je, že podnikatel prakticky v jednom dni umí takové sklady přemístit bez nutnosti vysoce nákladové manipulace na jiné místo za minimální náklady.

V soukromé oblasti přesunutím věcí ze zaplněných místností je možné jejich uvolněním a rekonstrukci vyřešit např. bytovou otázku rodiny nebo si zajistit příjem z pronájmu volných prostor, případně si vytvořit doplňkové služby k bydlení, prostory pro uskutečňování zálib (hobby) a to bez snášení různých obstrukcí a ztráty času, které je nutné snést při zřízení nových prostor nebo jejich rozšíření.

Slangově v realitní oblasti lodní kontejner získal název trezor na majetek, v dopravě je to námořní nebo lodní kontejner určený na převoz zboží.

Dalšími výhodami využívání zřizování skladů z lodních kontejnerů je:

  • Zřizování skladových prostor jako dalšího příjmu na jinak nevyužitých pozemcích, či zpevněných plochách.
  • Vytváření mobilních objektů, v nichž lze umístit dílny, či jiné zpracovatelské technologie, v gastronomii, nebo v jiné podnikatelské sféře, kde lze provoz přesouvat za zákazníkem.
  • Dočasné využívání pronajatých prostor nebo pozemků neznámých vlastníků. Realizace objektů ve stavebnictví jako nízko nákladová forma získání si skeletu budoucích objektů na vysoké kvalitativní úrovni s možností aplikace nejnovějších moderních technologií a materiálů.

Z lodních kontejnerů ve světě vzniklo tisíce projektů z nichž se zrodily různé provozy či doplňkové stavby k bydlení, bytové a nebytové prostory, sklepní prostory, technické, výrobní, obchodní prostory jakými jsou např. kanceláře, ateliéry, domy, rekreační objekty, dílny skleníky, voliéry, garáže, ambulance, ale i osm podlažní objekty. Různé typy projektů prezentujeme na naší fanpage stránce, kde je možné vidět i krátké filmy, které dávají návody jak využít lodní kontejner v praxi, jak ho modifikovat, tedy ho předělat, zateplit, jak umístit okna, dveře. Na stránce najdete i další návody využití lodního kontejneru.

Stavební povolení 

Pro využití lodního kontejneru,  pro jiný účel užívání jako je skladování, je třeba vyhotovit projekt nového užívání lodního kontejneru, který provádějí ateliéry architektů a projektantů. Lodní kontejner není stavbou podle stavebního zákona a tedy stavebnímu řízení nepodléhá. Pokud však z lodních kontejnerů vznikne jiný objekt, nebo jeho součástí jsou stavby jako zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí, je třeba na takové stavby vyhotovit projekt a postupovat podle stavebního zákona (jednoduchá stavba, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení)

Technické informace o kontejnerech naleznete na této podstránce

Další informace ohledně dopravy a manipulace

Odběr novinek